O corpo inclinado - A pintura do Corpo – ou a última metáfora.